Adhemar

De toestand der dingen

Adhemars overpeinzingen, beslommeringen, ideeën, fascinaties, anekdotes, opinies en krabbeltjes

Migratie

maandag 21 december 2009, 14:15 | Politiek

Deze tekst verschijnt vandaag in Den Borluut.

Barack Obama (Dem.IL) is kleinzoon van een Keniaanse migrant die naar de Verenigde Staten trok. Nicolas Sarkozy (UMP) is de zoon van een Hongaarse migrant die zich in Frankrijk vestigde. Toch kan je bezwaarlijk beweren dat Obama geen Amerikaan is, of Sarkozy geen Fransman. In Frankrijk zwengelt Sarkozy zelf het debat aan over wat het begrip “Franse nationale identiteit” nu eigenlijk inhoudt, en daarin laat hij zijn eigen mening niet onbetuigd.[1]

Enkele generaties geleden trokken Vlamingen en Italianen met duizenden naar Wallonië om er te gaan werken in de mijnen en de metaalindustrie. Afgaand op de familienamen, zijn hun afstammelingen toch vrij goed vertegenwoordigd in de huidige Waalse politieke elite.

En ook bij ons is het “bloed en eer” verhaal dat in extreemrechtse milieus leeft, een grote leugen. Het bloed dat door Vlaamse aderen vloeit kan bezwaarlijk “puur Vlaams” genoemd worden. Doorheen de eeuwen is zowat heel Europa in Vlaanderen op bezoek geweest: de Spanjaarden, de Oostenrijkers, de Fransen, de Nederlanders, de Duitsers twee keer kort. Dat laat genetische en culturele sporen na.

Dit alles om duidelijk te maken: migratie is geen nieuw fenomeen, het is van alle tijden. Ondanks de overheersingen door, en de instroom van nieuwelingen uit alle uithoeken van het continent, heeft de Vlaamse identiteit goed standgehouden. Ook in andere delen van de wereld beschrijven de woorden “kleurdoos” en “smeltkroes” de samenleving treffend, en bleven dramatische gevolgen uit.

De recente en huidige instroom van nieuwkomers uit Turkije, Marokko, Oost-Europa, … hoeft volgens mij dan ook niet onafwendbaar te leiden tot een clash of civilisations of een beschavingsragnarok. Al brengt dergelijk doemdenken ons wel dichter bij het gevreesde onheil.

Ik wil echter ook geen goednieuwsshow brengen en enkel de loftrompet over de multiculturele samenleving blazen. Multiculturaliteit verrijkt onze samenleving, maar het brengt ook spanningen en problemen met zich mee. Decennialang heeft de overheid allerlei immigratie-gerelateerde problemen onder de mat geveegd en ontkend; de ogen toegeknepen voor wantoestanden allerhande. De problematiek werd gemonopoliseerd door extreem-rechts; de rest van het politieke spectrum stond erbij en keek ernaar. Het is de verdienste van het Vlaams Blok/Belang dat ze onvermoeibaar de problemen aanwees; het is niet haar fout dat niemand wilde luisteren. Als er spanningen waren, dan leerden de linkse dogma’s dat enkel eigen racisme of xenofobie daar de oorzaak van waren. Werd je overvallen door een groepje Marokkaanse boefjes, dan mocht je daar nog niet over klagen of links spelde je de les dat je verdraagzaam moest leren zijn. Een cordon sanitaire werd rond de boodschapper gespannen. Gelukkig beginnen recentelijk ook bij enkele intellectuelen ter linkerzijde de oogkleppen af te vallen.

De immigratie moeten we durven inperken. We zijn zowat het land met de meest open grenzen ter wereld, het land ook dat de minste voorwaarden oplegt om de nationaliteit te verkrijgen. Snel-Belgwet, weet u wel. Deze zomer, toen iedereen op vakantie was en de publieke opinie minder waakzaam, besliste de regering-Van Rompuy Un tot een nieuwe collectieve regularisatie, al mocht die niet zo genoemd worden. Nu half december loopt die op z’n einde, maar een vervolgmigratie door gezinshereniging komt nog op ons af. Zo hoort het dus niet. Net zoals de andere werven die Haiku Herman zogezegd heeft opgeleverd (begroting en energie), kan werfleider Sanchez zelfs in z’n mildste bui die knoeiboel onmogelijk goedkeuren.

Ik pleit er hoegenaamd niet voor om onze grenzen te sluiten. Maar we kunnen best de instroom inperken door individuele voorwaarden op te leggen, en die via een gestroomlijnde procedure te toetsen. De asielprocedure dient enkel voor wie op de vlucht is voor vervolging. Daarnaast kunnen we best ook economische immigratie toelaten, zeker voor diegene voor wie in onze economie plaats een (werk)plaats te vinden is. Het is best mogelijk om menselijke criteria te formuleren. Maar wie echt niet aan de criteria voldoet en (binnen redelijke termijnen) uitgeprocedeerd is, moet het land uit. Vandaag is het uitwijzingsbeleid zo goed als onbestaande. In de grootsteden leven duizenden ongehoorzame mensen met een bevelschrift het grondgebied (jaren geleden) te verlaten. Dat document hebben ze vaak op zak: hun naam staat erop, het doet dienst als identiteitsbewijs.

Het verhaal stopt niet bij beperking. We moeten maximaal inzetten op integratie en inburgering van de nieuwe Vlamingen. Het burgerschap brengt rechten met zich mee, maar ook verantwoordelijkheden. Alles begint bij de taal. De Vlaamse Overheid doet zeker goede inspanningen. Maar toch, nog te vaak merken we dat de allochtonen hun kindjes niet naar de kleuterklas sturen, zodat die hun lager onderwijs beginnen met een serieuze taalachterstand. De taalachterstand wordt al vlug een leerachterstand, en in het middelbaar volgt de volledige afdaling van het watervalsysteem. Onderzoek toont aan dat de nieuwkomers, maar ook de migranten van de tweede en latere generaties, zich zelden Vlaming voelen, of Belg.[2] Enkel met de stad waar ze wonen, voelen ze enige band. Dat is jammer. Te veel onder hen treden niet toe tot Vlaanderens sociaal weefsel, trekken hun plan met een netwerk dat niet verder reikt dan de eigen familie en de eigen (etnische) buurt. Slechts enkelen slagen erin de sociale ladder op te klimmen. De impact van gebrekkige taalkennis valt daarin niet te onderschatten.

We mogen natuurlijk niet veralgemenen: natuurlijk zijn er ook immigranten die kansen gegrepen hebben. Aan de nieuwe Vlamingen kunnen we deze rolmodellen aanreiken. Jaarlijks zet N-VA een verdienstelijke nieuwe Vlaming in de bloemetjes met de Ebbenhouten Spoor. Dit jaar mocht senator Louis Ide die overhandigen aan zijn collega-arts Nasser Nadjmi.[3] De man die Iran ontvlucht is, is tegenwoordig een autoriteit in de maxillofaciale chirurgie. Laten we hopen dat dergelijke verhalen inspireren. Misschien staat ooit een Vlaamse Obama op…

Tot slot nog enkele woordjes over de islam. Die religie gaat gepaard met enkele praktijken en eisen die haaks staan op onze westerse waarden: slachting van dieren zonder verdoving, een grote scheiding tussen meisjes en jongens, gedwongen uithuwelijkingen, de eis dat afbeeldingen en cartoons van de Profeet gecensureerd worden, … We mogen dat niet zomaar aanvaarden. Zolang de overheid de indruk geeft hierin te kort te schieten, zal de roep om andere maatregelen, zoals een algemeen hoofddoekenverbod in de volledige publieke ruimte, of een minarettenverbod, steeds luider klinken. Met dergelijke surrogaatmaatregelen wordt geen enkel maatschappelijk probleem aangepakt, maar dat deert niet: als tegenreactie tegen de dhimmitude van de overheid, doet zo’n welgemeend signaal van “Dimmen, hé!” misschien deugd. Maar vooruit geraken we er niet mee.

Referenties

Reacties

Reactie van Peter Dedecker
Datum: woensdag 23 december 2009, 09:26

Heel degelijk onderbouwd en genuanceerd discours waar ik me alleen maar helemaal in kan terugvinden!

Schrijf een reactie

december 2009
m D w d v Z Z
« nov   jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Zoeken

Copyleft en copyright, Stijn “Adhemar” Vandamme, 2009. Sommige rechten voorbehouden.

Creative Commons Naamsvermelding Gelijk Delen Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, valt alle originele tekst, de opmaak, en alle andere content van gelijk welke vorm dat door Stijn “Adhemar” Vandamme gemaakt en op deze De toestand der dingen blog gepubliceerd is, onder de Creative Commons Naamsvermelding–Gelijk Delen versie 2.0 België licentie. Rechten op de afbeelding van de stripfiguur Adhemar rusten echter bij tekenaar Marc Sleen en Standaard uitgeverij. Reacties en trackbacks geplaatst via het blogsysteem blijven intellectuele eigendom — wat een lelijke, misleidende term, trouwens — van de verantwoordelijke reageerder. Door de reactie of trackback te plaatsen, geeft zo ’n reageerder Stijn “Adhemar” Vandamme echter wel eeuwigdurende toelating de reactie te publiceren. Zo gaat dat, nietwaar. Deze webpagina bestaat uit geldige xhtml 1.0 strikt; het uiterlijk heeft stijl met geldige css. De site is in overeenstemming met “No www”, klasse b. uris worden met opzet helder en extensieloos gehouden. De site is best te bekijken met uw ogen, en een browser naar keuze. Deze blog wordt bekrachtigd door WordPress, dat is een prachtig stukje software dat onder de gnu General Public License versie 2 vrijgegeven wordt. De vertaling gebeurde door WordPress Themes.