Adhemar

De toestand der dingen

Adhemars overpeinzingen, beslommeringen, ideeën, fascinaties, anekdotes, opinies en krabbeltjes

Atoombom

vrijdag 30 april 2010, 17:00 | Vlaanderen in Europa

Didier Reynders heeft gelijk. Niet altijd, natuurlijk. Maar gisterenvoormiddag had-ie wel degelijk eens gelijk toen hij op de RTBf verklaarde dat de alarmbel een politieke atoombom is.[1] Ondertussen weten we dat de Franstaligen enkele uren later die atoombom wel tot ontploffing hebben gebracht.

Volgens Reynders’ eigen logica was dat dus een daad van politiek terrorisme. Want

het vervaardigen, […] verwerven […] of […] het gebruik van kernwapens

→ Strafwetboek, art. 137[2], § 3, puntje 3

is namelijk één van de vele terroristische mogelijkheden in de lijst van § 2 en 3. De definitie van terrorisme stelt nog een voorwaarde, maar ook daaraan is voldaan:

Als terroristisch misdrijf wordt aangemerkt het misdrijf bepaald in de §§ 2 en 3 dat door zijn aard of context een land […] ernstig kan schaden en opzettelijk gepleegd is met het oogmerk […] om de overheid […] op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling, of om de […] constitutionele […] basisstructuren van een land […] ernstig te ontwrichten

→ Strafwetboek, art. 137[2], § 1

Als het houden van ongrondwettelijke verkiezingen geen ontwrichting is van de constitutionele basisstructuren van een rechtstaat, of een land dat pretendeert een democratie te zijn, dan weet ik het ook niet meer.

Nu was het al langer duidelijk dat de Franstaligen er geen graten in zien de Grondwet met de voeten te blijven treden. Dat document dient toch alleen om de rechten van de Franstaligen te verdedigen? Dán is het heilig! Als het voor andere doeleinde aangewend wordt, mag het echter naar believen genegeerd worden. Want geef nu toch eens toe: het is toch absurd te denken dat dat gelijkheidsbeginsel van toepassing zij zijn op honden, op ratten, of — nog erger — op de Vlamingen van Vlaams-Brabant!

Resoluut

Het was dan ook gisteren niet het Franstalig Hiroshima, maar de (f)lauwe reactie van de traditionele Vlaamse partijen dat mij écht schokte. Eens die atoombom tot ontploffing was gebracht, was een duurzame wettelijke oplossing voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor minstens een maand onmogelijk gemaakt, althans zonder diezelfde Grondwet al even sterk met de voeten te treden als het bestaan van de kieskring zelf.

Maar voor het grondwettelijk organiseren van de verkiezingen was het nog niet te laat! Na de schorsing van de plenaire zitting — door de voorzitter goed getimed om ervoor te zorgen dat de discussie zeker niet meer aan bod zou komen in de televisiejournaals[3] — verzocht Ben Weyts (N-VA) om de hoogdringendheid van een voorstel van resolutie die de regering van lopende zaken opdraagt de verkiezingen te organiseren met de eengemaakte kieskring Vlaams-Brabant, als zou het wetsvoorstel dat door de commissie is goedgekeurd, van kracht zijn.[4] De logica is eenvoudig: de regering van lopende zaken heeft nu de keuze tussen het organiseren van ongrondwettelijke verkiezingen of van grondwettelijke verkiezingen waarvan de details door Franstalig sabotage nog niet in een wettelijke regeling geraakt zijn. De Grondwet zou op de wet moeten primeren, dus zou het evident moeten zijn om voor de tweede optie te kiezen.

Helemaal bevredigend is die noodresolutie natuurlijk niet. Zo ’n resolutie is geen adequaat alternatief voor het wetsvoorstel-Herman Van Rompuy[5] dat de splitsing definitief regelt. Maar het kon toch de regering opdragen de komende verkiezingen ordentelijk en grondwettelijk te laten doorgaan. Als de Vlamingen maar aan één zeel trokken.

Daar lag evenwel het pijnpunt: er was een minuutje politieke moed voor nodig. CD&V, Open VLD, sp.a en Groen! konden die moed niet opbrengen. De Kamerleden van die partijen onthielden zich. Zelfs Michel Doomst (CD&V), de burgemeester van Gooik die voor de camera’s zo strijdvaardig verkondigde dat hij toch niet zou meewerken aan ongrondwettelijke verkiezingen, wou bij de resolutie die ervoor kon zorgen dat hij zou kunnen meewerken aan grondwettelijke verkiezingen, zijn Vlaamse nek niet uitsteken.

Daar komt nog nucleaire fall-out van.

Referenties

  • [1] Didier Reynders (MRPRL), interview op de RTBf, donderdagvoormiddag 29 april 2010
  • [2] Titel Iter toegevoegd aan boek II van het Strafwetboek door de wet van vrijdag 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven, Belgisch Staatsblad van maandag 29 december 2003, blz. 61689‒61692, inwerkingtreding donderdag 8 januari 2004
  • [3] ADB, Vlaamse meerderheid boycot B-H-V-resolutie van N-VA, Het Laatste Nieuws, donderdagavond 29 april 2010
  • [4] Voorstel van resolutie betreffende het organiseren van federale verkiezingen met een kieskring Vlaams-Brabant
  • [5] Wetsvoorstel van zaterdag 12 juli 2007 tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, tekst aangenomen door de commissie, Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, doc. 52 0037/007

Schrijf een reactie

april 2010
m D w d v Z Z
« mrt   mei »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Zoeken

Copyleft en copyright, Stijn “Adhemar” Vandamme, 2010. Sommige rechten voorbehouden.

Creative Commons Naamsvermelding Gelijk Delen Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, valt alle originele tekst, de opmaak, en alle andere content van gelijk welke vorm dat door Stijn “Adhemar” Vandamme gemaakt en op deze De toestand der dingen blog gepubliceerd is, onder de Creative Commons Naamsvermelding–Gelijk Delen versie 2.0 België licentie. Rechten op de afbeelding van de stripfiguur Adhemar rusten echter bij tekenaar Marc Sleen en Standaard uitgeverij. Reacties en trackbacks geplaatst via het blogsysteem blijven intellectuele eigendom — wat een lelijke, misleidende term, trouwens — van de verantwoordelijke reageerder. Door de reactie of trackback te plaatsen, geeft zo ’n reageerder Stijn “Adhemar” Vandamme echter wel eeuwigdurende toelating de reactie te publiceren. Zo gaat dat, nietwaar. Deze webpagina bestaat uit geldige xhtml 1.0 strikt; het uiterlijk heeft stijl met geldige css. De site is in overeenstemming met “No www”, klasse b. uris worden met opzet helder en extensieloos gehouden. De site is best te bekijken met uw ogen, en een browser naar keuze. Deze blog wordt bekrachtigd door WordPress, dat is een prachtig stukje software dat onder de gnu General Public License versie 2 vrijgegeven wordt. De vertaling gebeurde door WordPress Themes.