Adhemar

De toestand der dingen

Adhemars overpeinzingen, beslommeringen, ideeën, fascinaties, anekdotes, opinies en krabbeltjes

Vrije informatie

Geef ons heden onze dagelijkse mp3

dinsdag 13 oktober 2009, 23:59 | Vrije informatie | Geen reacties

Voordrachtje gegeven op de vrije spreekavond “Over cactussen, de crisis en de comeback van Clijsters” van het taalminnend studentengenootschap ’t Zal Wel Gaan!, in het gebouw van het Van Crombrugghe’s Genootschap te Gent, op dinsdagavond 13 oktober 2009.

Het is in dit atheïstisch en vrijdenkend taalminnend studentengenootschap niet de gewoonte een argument te beginnen met “Het staat geschreven in de Bijbel”. Eigenwijs doe ik dat toch.

Tot vier maal toe staat geschreven in de Evangeliën dat in die dagen, kort voor het Joodse pesachfeest, de heer Jezus Christus het meer van Galilea overstak, om vervolgens naar een eenzame plaats in het omliggend gebergte te trekken.[1] Ik was er vorige maand, en ik moet toegeven: ’t is een mooie streek. Echt eenzaam was-Ie er niet, want een massa fans volgde Hem: ongeveer vijfduizend man. Bij dergelijke evenementen ligt de schatting van politie en brandweer traditioneel lager dan die van de organisatie. Waarschijnlijk heeft Matteüs bij de ordediensten zijn oor te luisteren gelegd, want hij spreekt slechts over vierduizend man. In ieder geval werden vrouwen en kinderen werden niet meegeteld, wegens onbelangrijk.

Een niet-onbelangrijk aspect van dat optreden, was een organisatorische kwestie: er was geen catering voorzien. Jezus kon het niet laten Filippus met dat logistiek probleem op te zadelen. “Zeg, Filippus, waar zijn de eetkraampjes voor al die mensen?”[2] Eigenlijk deed-Ie dat vooral om Filippus te treiteren — Hij wist zelf wel een oplossing uit Zijn mouw te schudden.

Apostel Andreas had namelijk opgemerkt dat er in het publiek een jongetje was die vijf broden en twee gedroogde vissen bij zich had. Het was maar een klein jongetje; het kostte dan ook weinig moeite om dat jochie zijn proviand afhandig te maken.

Lees meer →

Ram copyright

maandag 17 augustus 2009, 19:30 | Vrije informatie | Geen reacties

Het zit goed fout met de regelingen rond auteurs- en uitvoerdersrechten. Dat is al een hele tijd zo, maar links en rechts is de frank recent gevallen. Lijst Dedecker, Jong VLD en Animo lieten van zich horen en namen SABAM, de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers, grof op de korrel.

Eerst is er de vraag of SABAM wel doet wat ze zegt dat ze doet: het geïnde geld correct onder de artiesten en uitgevers verdelen. In 2007 werd SABAM in verdenking gesteld van vervalsing van haar jaarrekeningen, het misbruik van vertrouwen van haar leden en het witwassen van verduisterde gelden.[1] Van transparantie is er nauwelijks sprake, waardoor er zware twijfels rijzen of SABAM haar inkomsten wel voldoende naar de artiesten en uitgevers laat vloeien, en of er onderweg niet te veel aan de vingers blijft plakken, verdoezeld onder een warrige financiële werking.

Maar de grootste kritiek op SABAM gaat over de andere kant, de kant waar niet alleen de artiesten mee te maken krijgen: de inning.

Lees meer →

Kopiëren toegestaan

zaterdag 14 maart 2009, 20:00 | Vrije informatie | 2 reacties

De Europese Parlementsleden hebben voor dinsdag 24 maart 2009 een stemming over een verlenging van de copyrighttermijnen voor muziek, op de agenda staan. Het voorstel[1] zal, indien aangenomen, geluidsopnames onder copyright nog één à twee generatie langer aan het publieke domein onttrekken. Dat de Europese Commissie schaamteloos zo ’n voorstel voor een richtlijn dat zo overduidelijk lijnrecht indruist tegen de belangen van alle Europese burgers, bedroeft mij. Als het Europees Parlement dit onding zou goedkeuren, zou ze haar electoraat op schandalige wijze bedriegen; en dat vlak onder de neuzen van die kiezers, die er ongeïnformeerd bij staan. Want dat de gezamenlijke media in alle Europese lidstaten deze (en andere) Europese belangrijke besluitvorming zo oorverdovend doodzwijgen, toont aan dat de Unie nog een lange weg af te leggen heeft om haar democratisch deficit op te vullen, en de kloof tussen Europees burger en politiek te overbruggen.

Lees meer →

Nog steeds verboden te surfen?

dinsdag 8 april 2008, 15:30 | Computer, Vrije informatie | Geen reacties

Na mijn post van gisteren volgde een kleine discussie. Na er een nachtje over te hebben geslapen ga ik er nogmaals op in. De centrale vraag is of het een “redelijke verwachting” is dat de eigenaar van een onbeveiligde draadloos netwerk het gebruik ervan toelaat. Deze bedenkingen maak ik naar aanleiding van een kort artikeltje op De Standaard Online.[1]

Na een nachtje slapen heb ik er al wat meer over nagedacht. Deze keer ga ik Wi-Fi en ROT-13 niet op één hoopje gooien, maar begin ik waar ik had moeten beginnen.

Lees meer →

Ireobqra gr fhesra?

maandag 7 april 2008, 15:30 | Computer, Vrije informatie | 9 reacties

Orfgr yrmre,

Cebsvpvng! Vx uro h avrg baqrefpung. H urexraqr qrmr ryrzragnver fhofgvghgvrirefyrhgryvat, ra fynntqr re ny fary va qvg grxfgwr ibbe h yrrfonne gr znxra. Urry zvffpuvra bagpvwsreg h qvg jry va hj ubbsq, yrrfg h jry iybg EBG-13.

Vx jrrg avrg bs h qvg orevpugwr yrrfg bc zvwa oybt, bs bc rra cynarg-nttertngbe, bs va rra EFF-nccyvpngvr. H urrsg jnnefpuvwayvwx trra troehvxrefannz bs jnpugjbbeq zbrgra vaglcra bz fcrpvsvrx qvg orevpugwr gr yrmra. Qhf tnng h reina hvg qng vx, qr nhgrhe, qvg orjhfg ibbe urg tebgr choyvrx trchoyvprreq uro. Ra grerpug.

Nyf h ovw pbagrag grerpug xbzg jnne jry rra troehvxrefannz ra jnpugjbbeq abqvt mvwa, ra qr pbzovangvr yrtr troehvxrefannz ra yrrt jnpugjbbeq jbeqg avrg nnainneqg, qna vf qr fvghngvr naqref. Orirvyvtvatra bzmrvyra abrzg zra jry rraf unpxvat, bs orgre abt: penpxvat.[1]

Vx uro urg bbx ny raxryr xrera zrrtrznnxg qng rra rra jrofvgr rra jnpugjbbeq ienntg, znne qr pbagebyr avrg freire-fvqr trorheg. Va cynngf qnneina jbeqg urg jnpugjbbeq va pyvrag-fvqr Wninfpevcg/RPZNfpevcg trpurpxg. Trjbba qr oebapbqr orxvwxra ibyfgbaq bz gr mvra zrg nna jryx jbbeq urg vatrihyqr jbbeq tryvwx zbrfg mvwa, ra anne jryxr cntvan qr oebjfre irejrmra jbeqg nyf urg whvfgr jnpugjbbeq vatrihyq jbeqg.

Nyf wr qvr oebapbqr orxvwxg, ra wr mb gbrtnat gbg qr pbagrag irefpunsg, qbr wr qna vrgf bajrggvtf? Ora wr qna wr bc rra baertryzngvtr znavre gbrtnat nna urg irefpunssra? Mrys ivaq vx rvtrayvwx ina avrg. Vf qng rra tevwmr mbar? Qr oebapbqr ina urg UGGC-irexrre qng h jbeqg gbrtrfghheq, vf ievw gr orxvwxra. Qng vf qr ertryzngvtr znavre. Fbzf jbeqra va qr oebapbqr rkgen obbqfpunccra va pbzzragnne ireobetra. Ny uro vx qr vaqehx qng qvg iebrtre zrre trorheqr qna inaqnnt. Ra qr zbtryvwxurvq orfgnng anghheyvwx qng qr nhgrhe bcmrggryvwx rra bzmrvyonne grpuavfpu bofgnxry bc urg cnq anne qr pbagrag nnaoenpug, zrg qr orqbryvat qng qr bcybffvat tribaqra jbeqg. Rra orrgwr mbnyf EBG-13.

Lees meer →

Standaardisatie

woensdag 2 april 2008, 15:03 | Computer, Vrije informatie | Geen reacties

Na een nooit eerder geziene, maar indrukwekkende reeks onregelmatigheden bij nationale standaardenorganisaties, is Microsoft er dan toch in geslaagd om genoeg stemmen te kopen om de publicatie van de controversiële Microsoft Office “Open” XML bestandsformaten als ISO-standaard, ondanks de gigantische lijst van tekortkomingen, goedgekeurd te krijgen.

ISO/IEC DIS 29 500, Information technology – Office Open XML file formats, has received the necessary number of votes for approval as an ISO/IEC International Standard.

ISO persbericht[1]

Een overwinning voor corruptie; een nederlaag voor open en bruikbare standaarden, en voor de geloofwaardigheid van standaardisatie in het algemeen.

De volgende twee maanden kunnen de nationale standaardenorganisaties nog formeel beroep aantekenen om dit fiasco te vermijden.

Microsoft zag er al geen graten in een de facto en by design gesloten bestandsformaat een intentioneel verwarrende naam te geven, die bovendien nog eens insinueert dat de toekomstige standaard “open” zou zijn. En ook deze keer draait de spin-machine op volle toeren:

I could make a very compelling argument that Open XML has done more to revive the reputation of international standards than any other standard before it.

→ Jason Matusow[2]

Scrupules en geloofwaardigheid zijn zulke ouderwetse concepten, dat daar duidelijk geen plaats meer voor is bij Microsoft.

Lees meer →

augustus 2022
m D w d v Z Z
« sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Zoeken

Copyleft en copyright, Stijn “Adhemar” Vandamme, 2022. Sommige rechten voorbehouden.

Creative Commons Naamsvermelding Gelijk Delen Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, valt alle originele tekst, de opmaak, en alle andere content van gelijk welke vorm dat door Stijn “Adhemar” Vandamme gemaakt en op deze De toestand der dingen blog gepubliceerd is, onder de Creative Commons Naamsvermelding–Gelijk Delen versie 2.0 België licentie. Rechten op de afbeelding van de stripfiguur Adhemar rusten echter bij tekenaar Marc Sleen en Standaard uitgeverij. Reacties en trackbacks geplaatst via het blogsysteem blijven intellectuele eigendom — wat een lelijke, misleidende term, trouwens — van de verantwoordelijke reageerder. Door de reactie of trackback te plaatsen, geeft zo ’n reageerder Stijn “Adhemar” Vandamme echter wel eeuwigdurende toelating de reactie te publiceren. Zo gaat dat, nietwaar. Deze webpagina bestaat uit geldige xhtml 1.0 strikt; het uiterlijk heeft stijl met geldige css. De site is in overeenstemming met “No www”, klasse b. uris worden met opzet helder en extensieloos gehouden. De site is best te bekijken met uw ogen, en een browser naar keuze. Deze blog wordt bekrachtigd door WordPress, dat is een prachtig stukje software dat onder de gnu General Public License versie 2 vrijgegeven wordt. De vertaling gebeurde door WordPress Themes.