Stijn Vandamme

Tieltsteenweg 18 bus 5
b–8780 Oostrozebeke
Nationaliteit: Belg (Vlaming)
Geboren op vrijdag 10 juli 1981, te Oostende

Curriculum Vitæ

Werk

november 2015 → juni 2022
Teamleider–programmeur
Zabun, voorheen 4all Solutions

Zabun is een crm-webapplicatie voor makelaars en bouwpromotoren. Het laat makelaars toe de promotie van hun pandaanbod op immoportaalsites voor het grote publiek (Zimmo, Proxio, Immoweb, Vlan, …) te beheren, om hun agenda te beheren, om de communicatie met geïnteresseerde kopers en huurders op te volgen. Het aanbod wordt automatisch gematcht met de zoekcriteria van kandidaat-kopers en -huurders. En het geeft ook een overzicht van panden die particulier (zonder makelaar) te koop of te huur staan, om te prospecteren.

Op organisatorisch gebied vergde de groei van het bedrijf en het ontwikkelingsteam ook aanpassingen aan de manier van werken, waaronder de invoering van sprints, scrum-dsms, firelane-beurtrol.

4all Solutions werd begin 2019 opgekocht door Mediahuis, dat al eigenaar was van de concurrerende webapplicatie Max-Immo.

Deze job bestond uit de combinatie van projecten (kleine en grote aanpassingen en verbeteringen) en alledaagse operationele werking (technische problemen oplossen). Sommige projecten voerde ik alleen uit, andere in team. Mijn werk omvatte:

 • functionele analyse
 • technische analyse en architecturele beslissingen
 • ontwikkeling, vooral back-end
 • planning
 • opvolging
 • uitrol
 • technische coördinatie
 • oplossen van technische problemen in de alledaagse operationele werking (firelane-beurtrol in het team)
 • in sommige projecten ook communicatie met de klanten

Projecten

 • Implementatie van een grondige ui-redesign
 • Integratie met de nieuwe api van Vlan, en nieuwe immoportaalsites
 • Custom-integratie met de it-systemen van bouwpromotoren
 • Integratie met de geo-tools van de Vlaamse overheid, met lezers van elektronische identiteitskaarten, met telefonie, met aanbieders van dronefotografie, met diensten voor keuring en epc-certificatie, met Rentio, …
 • Custom rapportage
 • Migratieplan voor de Max-Immo-gebruikers, en ontwikkeling van de brug met de outputcomponenten van Max-Immo
 • Nieuwe agendasynchronisatie met Office 365. Een agendasynchronisatiedaemon voor Google Calendar en on-premises Microsoft Exchange bestond al.

Onderzoek

begin 2008 → augustus 2015
Wetenschappelijk projectmedewerker
Universiteit Gent
Onderzoeksgroep Internetgebaseerde communicatienetwerken en diensten (ibcn)
Aangesloten bij de Vlaamse instelling voor digitaal onderzoek iMinds, voorheen ibbt

Het Semantisch Web is de visie van mede-Web-bedenker Tim Berners-Lee waarin alle informatie die voor mensen beschikbaar is op het Internet, ook machine-interpreteerbaar zou zijn. Dat moet het combineren van gegevens uit verschillende websites vereenvoudigen, allerlei toepassingen op uitvoeren mogelijk maken, …

In dit domein deed ik wetenschappelijk onderzoek. Dit houdt in: ideeën uitwisselen, proof-of-concept-systemen implementeren, en de voordelen experimenteel verifiëren. De focus lag onder meer op de representatie en semantiek van temporele en contextuele informatie zoals rolinformatie; het verbeteren van de resultaten van zoekrobots door het verrijken van het doorzochte corpus met informatie uit een algemene kennisdatabank; en information retrieval in het algemeen. Ook heb ik onderzoek gedaan naar de herkenning van named entities, de visualisatie voor de gebruikers, … Daarnaast werkte ik ook mee aan gerelateerde onderzoeksprojecten, en begeleidde ik oefeningenlessen programmeren.

Publicaties

 • Extractie van rolinformation uit nieuwsartikelen. Ingezonden bij het Tijdschrift voor Computing en Informatica (cai), 2015.
 • Hoe temporele informatie weer te geven op het Semantisch Web, en hoe een semantische rolontogolie in te vullen met gegevens uit dbpedia en Wikipedia. Een herwerkte versie, na feedback van reviewers, is ingezonden naar het Tijdschrift voor Computerwetenschappen and Informatiesystemen (Comsis), 2015.
 • croeqs: een zoekmachine die toelaat nieuwsfragmenten te doorzoeken op basis van de rollen die personen hebben op het moment dat ze in het nieuws voorkomen. Implementatie en evaluatie voorgesteld op de Internationale Conferentie over Communicatiesoftware en Netwerken (iccsn), Macau, 2009. Analyse van de resultatenverzamelinggrootte voorgesteld op de 10e Internationale Workshop over Beeldanalyse voor Interactieve Multimediadiensten (wiamis), Londen, 2009. Query-filtering voorgesteld op de 12e Nederlands–Belgische Information Retrieval Workshop (dir), 2012.
 • Algoritmes voor de herinnering van zoektermen gebaseerd op de Wikipedia-categoriestructuur. Helpt te zoeken op basis van categorieën, handig wanneer de naam die je wilt zoeken op het puntje van je tong ligt, maar je er nu even niet op komt. Gepubliceerd in het Wetenschappelijk Wereldtijdschrift (swj), 2014.

Bijdrage aan projecten

 • Tengu, voorheen Kameleo, is een onderzoeksproject dat, afhankelijk van de niet-functionele vereisten van gegevens (veiligheid, schaalbaarheid, …), dynamisch de onderliggende componenten kan wisselen. In dit project programmeerde ik de proof-of-concept voor de vertaling van de initialisatie van het datamodel en van queries naar ElasticSearch.
 • Het wtePlus onderzoekproject werkte aan een platform voor geautomatiseerde workflow- en applicatieconstructie gebaseerd op semantisch geannoteerde componenten (bouwblokken). Vertrekkende van functionele en niet-functionele doelstellingen probeert een reasoner een werkbare workflow samen te stellen en op te zetten. Mijn bijdrage bestond uit analyse van de use cases, beschrijving van de toenmalige state-of-the-art van bestaande gerelateerde technologieën, opstellen van de architectuur.
 • Analyse voor Pecman. Pecman was een onderzoeksproject naar een gebruiksvriendelijk platform voor persoonlijke multimediacontent.

Onderwijs

Ik begeleidde oefeningenlessen programmeren in c aan het 2e jaar bachelor ingenieurswetenschappen: elektrotechniek of computerwetenschappen (alsook schakelprogramma’s).

Consultancy-werk

september 2005 → eind 2007
Consultant–projectingenieur
Altran cis, voorheen dp Europe, Altran-groep
3 externe and 2 interne projecten

Migratie naar een nieuwe versie van filter

oktober/november 2006 → eind 2007
ing Bank

Het project bestond uit de migratie van de filter (ontwikkeld door een extern softwarebedrijf) naar een nieuwere versie, en het implementeren van bijkomende processen die ervoor moeten zorgen dat de bank aan de Europese regelgeving voldoet wat betreft het uitvoeren van transacties waarbij de informatie over de identiteit van de betaler ontbreekt (de verordening betreffende bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler, op advies van de Financiële Actiegroep tegen Witwassen van Geld en Terrorismefinanciering (fatf), speciale aanbeveling VII betreffende geldovermakingen).

Ik had de technische leiding over het project. Mijn werk omvatte:

 • planning
 • technische coördinatie
 • opvolging
 • communicatie met het Centrale Lijstbeheer, de dienst ondersteuning en de eindgebruikers
 • de nodige trainingssessies voor de gebruikers

Altran cis website

april 2007 (extra)
Intern mini-project, Altran cis

De fusie van dp Europe en Net@rchitects bracht een naamsverandering en een rebranding oefening met zich mee. Het fusiebedrijf heette Altran cis. Er was nood aan een nieuwe website.

Mijn aandeel in de aanmaak van de website omvatte:

 • deelname aan de marketingdiscussies over doelgroepen
 • het verzamelen van de teksten
 • het schrijven van de website met de verzamelde teksten, op basis van de stijlrichtlijnen van de Altran-groep

Filter voor buitenlandse financiële transacties

maart 2006 → december 2006
ing Bank

Het project bestond uit het installeren van filter (ontwikkeld door een extern softwarebedrijf) die alle buitenlandse financiele transacties van de Zuid-West-Europese dochterbanken van ing Bank filtert tegen een lijst van verdachte individuen en landen onder embargie. Nadien warden Centraal-Europese dochterbanken toegevoegd.

Ik was de projectmanager van het project. Mijn werk omvatte:

 • planning
 • coördinatie
 • opvolging
 • communicatie met de Zuidwest-Europese dochterbanken
 • de nodige trainingssessies voor de gebruikers (in Brussel, Breda, Kiev, Boekarest, Bratislava)

Wagenparkbeheer

januari → februari 2006
Intern project, (toenmalig) dp Europe

Vrij veel consultants bij dp Europe (of van de Altran-groep in het algemeen) hebben een bedrijfswagen. Het beheer van het bedrijfswagenpark was geen eenvoudige taak voor het hr-team van dp Europe.

Samen met andere dp-consultants hielp ik in het bouwen van een geïntegreerde oplossing die de taak vergemakkelijkt. Mijn taak omvatte:

 • de functionele analyse
 • de technische analyse
 • de ontwikkeling van een eerste pilootversie
 • de ontwikkeling van een parser voor Microsoft Excel-bestanden die naar dp Europe doorgezonden werden door de leasing-bedrijven
 • de ontwikkeling van extra functies die nodig werden toen de Altran groep besliste om de software in de hele groep te gebruiken
 • de gegevensmigratie
 • de gebruikersacceptatietesten
 • Ik documenteerde mijn werk uitgebreid, voor ik het project overdroeg aan een andere consultant.

Datakwaliteit en reconciliatie

september → december 2005
Nuon België

Nuon België was een elektriciteits- en aardgasretailer. Vandaag heet het Eni. In sommige gevallen waren bij Nuon België de zakelijke gegevens over hun klanten, de leveringperiodes, … in Nuons verschillende it-systemen niet met elkaar in overeenstemming.

Mijn werk bestond uit:

 • analyse van welk soort inconsistenties er bestonden, hoe uitgebreid de problemen waren, wat de oorzaken van verschillende problemen waren, en wat de bedrijfsimpact ervan kon zijn
 • functionele analyse, technische analyse en implementatie van een uitbreidbaar hulpmiddelprogramma dat het aantal gevallen met inconsistenties opvolgt en het operationele team een lijst met die inconsistente gevallen bezorgt, in het bijzonder de nieuwe gevallen
 • volledige documentatie van het hulpmiddelprogramma
 • Ik hielp met het opkuisen van verschillende inconsistenties.

Opleiding

Master in managementwetenschappen

2004–2005
Université Catholique de Louvain (ucl) te Louvain-la-Neuve
Institut d’ Administration et de Gestion (iag)
Een éénjarige managementopleiding.
Eindwerk: Analyse van de materialenstroom in hal 75 van de kabelmaatschappij Nexans Benelux.
Afgestudeerd met onderscheiding in juli 2005.

Burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen, optie softwareontwikkeling

1999–2000 → 2003–2004
Universiteit Gent
Tegenwoordig spreekt men van master ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen.
De eerste 2 jaar (kandidaturen): algemene ingenieurswetenschappen
De laatste 3 jaar (proeven): computerwetenschappen
Thesis: Voorspelling van de datalokaliteit bij variërende programma-invoer door middel van de hergebruiksafstand.
Afgestudeerd met onderscheiding in juli 2004.

Geaggregeerde voor het secundair onderwijs, groep 2, in de informatica

2002–2003 → 2003–2004, gelijktijdig met mijn opleiding in de computerwetenschappen
Universiteit Gent
Stage: Lessen informatica in het 3e, 4e en 5e jaar van het algemeen secundair onderwijs, Sint-Barbaracollege, Gent.
Afgestudeerd met onderscheiding in juli 2004.

Competenties

Talen

 • Nederlands: uitstekend, moedertaal
 • Engels: goed tot heel goed
 • Frans: redelijk goed

Computer

 • Office: Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice.org
 • Programmeren: c#, (Visual) Basic(.net), Java, f#, c, c++, shell (ksh, bash, cmd)
 • apis: .net, Java, Microsoft Graph
 • Databanken: sql (Microsoft sql Server, Oracle), ElasticSearch
 • Webservices: wcf, rest, soap, Swagger documentatie
 • DevOps: Microsoft DevOps, ms tfs
 • Websites: (x)html, css, JavaScript/ecmaScript, Blazor, xml, xsl(t), json, asp(.net), php, jsp, WordPress, Drupal, Umbraco
 • Platformen: Microsoft Windows, gnu/Linux (Ubuntu, Debian, Nixos), Sun Solaris (Sunos), Microsoft Azure
 • Modelleringtechnieken: uml
 • Semantisch Web: rdf, rdf Schema, owl, sparql, Jena, dbpedia dataset
 • In mindere mate: Programmeren in Pascal, Python, Go, Logo, Haskell, Perl, Lisp (Scheme), Nemerle
 • Basiskennis van tcp/ip en verschillende vaak gebruikte netwerkprotocollen, en van containerorkestratie (Docker, Kubernetes)

Certificaties

 • Objectgeoriënteerde Analyse en Design
 • Java Gecertificeerd Programmeur
 • itil Foundation service management
 • prince2 Foundation project management

Allerlei

 • 2000: Rijbewijs b
 • 1999: Aanmoedigingsprijs op de Vlaamse Wiskundeolympiade (vwo)
 • 1991: Dactylografie (op azerty)

Vrije tijd

Politiek

n-va
 • Partijraadslid, en lid van de statutencommissie
 • Afdelingsvoorzitter n-va Oostrozebeke

Interesses

 • Reizen
 • Skiën
 • Recreatief fietsen
 • Zingen: tenor in koor Terpsichore
 • Akoestische gitaar