N-VA VISIE

N-VA VISIE – Ervaring en Vernieuwing. Deze slagzin mag je heel letterlijk nemen. We trekken naar de kiezer met een stevig team van ervaren mensen en heel gemotiveerde nieuwkomers.

“Dat heel wat nieuwe, capabele mensen waaronder opvallend veel vrouwen bereid zijn zich te engageren voor de lokale politiek, is bijzonder heuglijk nieuws. Ik ben overtuigd, dat we met dit fris verhaal heel wat kiezers over de streep zullen trekken. In alle deelgemeenten klinkt de roep naar vernieuwing”, zegt lijsttrekker Piet Berton.. Volg al het nieuws op deze webstek en onze facebookpagina.