N-VA VISIE

De lijstvorming is een overweldigend succes bij N-VA VISIE. Veel partijen ondervinden moeilijkheden om voldoende kandidaten te vinden, en dan in het bijzonder vrouwen. Niet zo bij de lokale lijst voor Groot Jabbeke N-VA VISIE. Heel wat nieuwe, capabele mensen waaronder opvallend veel vrouwen zijn bereid zich te engageren voor de lokale politiek. Dat is bijzonder heuglijk nieuws zegt lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Piet Berton. We mogen het bestuur van onze gemeente niet overlaten aan mensen die meer bezig zijn met lintjesknippen en poseren voor persfoto’s dan met de dossiers. N-VA VISIE brengt een enthousiaste ploeg in stelling die ernst in het bestuur en visie voor de toekomst biedt. Wij stellen u enkele van deze kandidaten voor.

(Van links naar rechts op de foto)

Jabbekenaar Diego Gchesquiere liep school in de Klimtoren en volgde economie-wiskunde aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Hij werkt nu zijn masteropleiding in de internationale politieke wetenschappen af aan de universiteit Gent. Deze 24-jarige wil een bijdrage leveren aan een efficiënt bestuur in onze gemeente.

“Ik betreur de gebrekkige communicatie van het bestuur. Er moet meer geluisterd worden naar de bezorgdheden van de inwoners en ze moeten meer inspraak krijgen bij belangrijke beslissingen.”

Een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein ligt Diego na aan het hart. “Een nette en veilige leefomgeving is een kerntaak van de overheid.  Er moet dringend een doordacht mobiliteitsplan voor de hele gemeente komen.”

Monique Maertens woont met haar man Robert Hamers in Zerkegem. Ze is moeder van Ann en grootmoeder van Giovanni en Tine. Haar chocoladebruine Labrador Tascha en papegaai Flip, haar bloemen- en groententuin brengen haar veel vreugde na een drukke loopbaan.

Deze 67-jarige goedlachse dame kent werkelijk elke straat en elk huis van Groot-Jabbeke. 42 jaar lang heeft zij het weekblad Tips bedeeld in de hele gemeente en vele jaren ook andere folders,  activiteitenkalenders, afvalophaalkalenders enz.

“Ik reed voor de bedeling van de folders jarenlang met mijn scooter door de gemeente en leerde menig gevaar op de weg herkennen. Ik hecht daarom bijzonder veel belang aan verkeersveilige wegen. Ook voor meer aandacht voor de noden en zorgen van de oudere bevolking wil ik mij inzetten”.

Karel Hoffman is vergroeid met Jabbeke. Zijn familie baat er al 150 jaar een handelszaak uit. Deze 57-jarige is gehuwd met Fabienne Defonteyne en heeft 2 zonen. “Ik ging naar school in Jabbeke en volgde humaniora Latijn in Brugge. Daarna stapte ik bij mijn ouders in de zaak: Coiffure Hoffman. Ik was lid van de scouts en de jeugdclub Jekogeja.”

Karel heeft zich altijd ingezet voor de kapperswereld: hij was lesgever voor kappers, deed demonstraties op kapperspodia en was actief in het bestuur van de kapperskring. Maar ook in het verenigingsleven zet hij zich in, met een bijzondere belangstelling voor cultuur. Hij was voorzitter, acteur en regisseur van het Jabbeeks Theater en bestuurslid van het Davidsfonds. “Jabbeke moet ambitieuzer zijn voor zijn cultuurbeleid. Er is vraag naar kwalitatieve activiteiten. Het bestuur moet grotere inspanningen leveren voor een gevarieerd aanbod.”

Al van bij de oprichting zetelt Karel in de gemeentelijke adviesraad voor economie. “Uiteraard heb ik ook oog voor de lokale economie, mobiliteit en ruimtelijke ordening. Ik wandel graag en heb een passie voor fotografie en publiceer vaak beelden van schilderachtige hoekjes van onze gemeente op de sociale media. Ik wil dan ook dat er echt werk wordt gemaakt van verzorgde wandelwegen die ons ten volle van de prachtige natuur in onze gemeente laten genieten.”

Liliane Cocquyt
Geboren in Knokke, opgegroeid in Brugge en al bijna 50 jaar inwoner van Varsenare. In het spoor van haar ouders, succesvolle ondernemers, bouwde zij er als gedreven zaakvoerder een bloeiend exportbedrijf uit. Ze brengt graag tijd door met haar fantastische dochter, schoonzoon en drie dynamische tiener kleindochters.

Liliane zet zich actief in bij verschillende cultureel en sociaal geïnspireerde verenigingen. Als bestuurslid van Gezinsbond Varsenare organiseert ze al 25 jaar lang speelse en sportieve activiteiten en vormingen voor jong en oud.

“Ik wil mij blijvend inzetten voor het fysieke en mentale welzijn van onze medeburgers van álle leeftijden. Daarom moeten we in de eerste plaats zorgen voor een aangename, groene leefomgeving en een uitgebreid sport- en cultuuraanbod in aangepaste infrastructuur”.

Nadine De Grande, 59 jaar, groeide op in Zedelgem en woont nu met haar man Koen Mestdagh in Varsenare. Zij heeft een carrière als hardwerkende zelfstandige achter de rug. Ze bouwde verschillende broodjeszaken/tearooms uit tot bloeiende zaken (Boot-erham in Zedelgem, ’t Stuutje in Oostkamp en ’t Smullerke in Ruddervoorde).

Nu bedient ze met veel enthousiasme en een brede glimlach de klanten van bakkerij Aernoudt in Varsenare.

“Mijn weinige vrije tijd spendeer ik met wandelen en fietsen en tijd doorbrengen met mijn familie. Vooral mijn 94 jarige peter krijgt mijn volle aandacht”.

Adhemar Vandamme is een nieuwe inwoner van Varsenare. Hij werkt als computerspecialist en programmeur  in Loppem. Bij N-VA is hij geen onbekende. Al decennialang zet hij zich in voor de partij, op zijn vorige woonplaatsen in de lokale politiek maar ook op arrondissementeel en  nationale niveau. Zo waakte hij onder andere over de correcte toepassing van de statuten.

“Ik zie een parallel tussen mijn specialiteit computerwetenschappen en politiek: in beide domeinen is het belangrijk om de problemen op het juiste niveau aan te pakken, om tot een goed resultaat te kunnen komen” 

Lien De Gendt is als pijn- en palliatief arts dagelijks bezig met mensen in een moeilijke situatie. Deze 45-jarige mama van 2 dochters, die beiden school lopen in Jabbeke, groeide op in Aalst, studeerde in Kortrijk en Leuven en volgde in 2013 haar West-Vlaamse echtgenoot naar onze gemeente.

“Al vlug werd ik hier gecharmeerd door de uitgestrekte velden, vriendelijke mensen en de vlotte bereikbaarheid naar mijn werk.”

Lien zet zich onder andere samen met het oudercomité van de school in voor de kinderen, de toekomst van onze maatschappij. “Het is onze plicht om ervoor te zorgen, dat ze zich ten volle en onbezorgd kunnen ontplooien in een veilig Jabbeke met goede fietspaden, verkeersveilige straten en in het bijzonder een veilige schoolomgeving. Een kwalitatieve naschoolse opvang is van groot belang.”

Maar Lien wil zich inzetten voor álle inwoners, van alle leeftijden. Zo moeten ouderen bijvoorbeeld op goede opvangnetten kunnen rekenen. “Er is dringend nood aan een beleid met een visie, gericht op de toekomst. De burger moet centraal staan en gehoord worden vooraleer er belangrijke beslissingen genomen worden. Communicatie over alle gemeentelijke aangelegenheden moet transparant zijn en vlot toegankelijk voor iedereen.”