N-VA VISIE

N-VA Jabbeke zet ramen en deuren open en laat een frisse wind binnenwaaien. Onder de naam “N-VA VISIE” stappen wij naar de Jabbeekse kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. De slagzin “Ervaring en Vernieuwing” vat de essentie van deze lijst samen.

N-VA VISIE

Op deze lijst zullen zowel de ervaren gemeenteraadsleden en andere kandidaten van N-VA te vinden zijn als nieuwe, onafhankelijke kandidaten. De N-VA-gemeenteraadsleden hebben de afgelopen 11 jaar een opbouwende en kritische oppositie gevoerd. Heel wat voorstellen werden, vaak na een principiële afwijzing, later toch door de meerderheid gerealiseerd, alsof ze het zelf hadden bedacht. Na gesprekken met lokaal talent stelden we vast, dat sommigen om één of andere reden verkiezen om niet onder een nationaal partijlabel op te komen.

We zijn ervan overtuigd, dat we dit nieuwe politieke talent een kans moeten geven en stellen daarom onze structuren en organisatie ter beschikking van een gemeenschappelijk breed project waar onafhankelijken welkom zijn. We delen dezelfde visie; namelijk dat het anders en beter moet in Jabbeke. Wij willen een gemeente die zuinig en efficiënt bestuurd wordt, een veilige en groene leefomgeving, een doordacht ruimtelijk beleid dat het landelijke karakter van onze gemeente behoudt en een vlotte en transparante communicatie met de inwoners, aan wie de nodige inspraak wordt verleend. Tijd voor verandering, tijd voor een beleid met visie! Jabbeke heeft dit broodnodig!

Jabbekenaars die hier mee hun schouders willen onder zetten, kunnen ons steeds contacteren via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.